ข้อมูลโครงการ

มรกต ( EMERALD ) อัญมณีสีเขียว

ตัวแทนแห่งความรักและความซื่อสัตย์ก่อกำเนิด The Emerald แห่งนี้
เพื่อศูนย์รวมความสร้างสรรค์ ความสุข ความบันเทิงความสวยงาม และความอร่อยที่ครบครัน หลากหลาย มามอบให้กับคุณและคนที่คุณรัก รวมถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ด้วยความซื่อสัตย์ และสิ่งที่ดีดี

วัตถุประสงค์
อาคารทันสมัย ที่สะดวกสบาย พร้อมที่จอดรถเหมาะสำหรับเป็นช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้า บริการของพ่อค้า แม่ค้าทั้งในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ลงทุนเป็นการกระจายรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาลงทุนทางสังคม และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดเด่นของทำเล
ทำเลที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระธรรมกาย อยู่ทามกลางย่านพักอาศัยหนาแน่นกว่า 20,000 หลังคาเรือนด้านหน้าติดถนนหลักของหมู่บ้านย่านคลองหนึ่งถึงคลองสามที่ผ่านเข้าออกประจำอีกทั้งยังไม่มีศูนย์การค้าครบวงจรในบริเวณนี้ที่จะรองรับความต้องการในย่านนี้ แวดล้อมด้วยสถาบันการศืกษาขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งประชากรและกำลังซื้อจำนวนมาก

จำนวนชั้น
3 ชั้น  2 ชั้นใต้ดิน  (ส่วนของศูนย์การค้า 3 ชั้น)

พื้นที่โครงการ
ส่วนของศูนย์การค้า 25,000 ตารางเมตร ( ชั้นละ 7,500 ตารางเมตร )

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร รอบโครงการ 5 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมด 10,000 หลังคาเรือน จำนวนผู้อยู่อาศัย 120000 คน  , ประชากรแฝง จากสถานประกอบอาชีพต่างๆกว่า 30000 คน , นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เช่าหอพักในบริเวณนี้อีกจำนวนมาก , ศาสนิกชน กัลยาณมิตรที่มาร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย อย่างสม่ำเสมอ จำนวนมาก ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทศูนย์การค้า(ข้อมูลจากการสำรวจ) โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ จะมีจำนวนมากเป็นพิเศษ, ข้าราชการในอำเภอ เทศบาล สถานีตำรวจ ส่วนราชการอื่นๆ ของอำเภอคลองหลวงและใกล้เคียง ตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการ ,  ลูกค้ากลุ่ม ที่มีสำนักงาน ออฟฟิศ กลุ่มบริษัท ห้างร้าน และโรงงาน ที่ขาดจุดนัดพบที่ช๊อปปิ้ง สังสรรค์ เนื่องจากในระยะรัศมี 3-6 ก.ม. ไม่มีศูนย์การค้าที่ครบครัน รองรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ต้องการศูนย์อาหาร สถานที่ช๊อปปิ้ง คณะครูอาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ตามสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาใกล้เคียง ผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านหน้าโครงการเพื่อไปทำภารกิจ ทัศนศึกษาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 ต่อวัน ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่มีความต้องการซื้อหาสินค้า ช๊อปปิ้ง และแวะรับประทานอาหาร จากศูนย์การค้าของเรา

Advertisements